Bases dels reconeixements

La Federació Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, en col•laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Manresa i les empreses patrocinadores, convoca els premis al reconeixement de personalitats, entitats i empreses per la seva tasca realitzada en favor del món del bestiari festiu i popular català. Així mateix, també cerca el reconeixement de les millors iniciatives dutes a terme per a els entitats federades.

 

Candidatures als reconeixements a la societat

Els membres del Jurat dels Premis BEST tenen com a missió proposar candidats a les diferents categories de reconeixements a la societat a fi d’escollir per consens el guardonat després d’un procés de deliberació.

Categories: Personatge de la societat, Entitat o Associació, Iniciativa o Mitjà de Comunicació, Estímul europeu.

 

Candidatures als reconeixements a les millors iniciatives dutes a terme per a les entitats federades

Es poden presentar candidatures per optar al reconeixement com a millor iniciativa del 15 de setembre a l’11 de novembre, en un formulari habilitat al web www.festivitasbestiarum.cat a tal efecte.

Els reconeixements a les entitats es presentaran en una única categoria de premis, per tal de donar cabuda a tot tipus de projectes (ja siguin festes singulars i/o representatives, activitats solidàries, activitats que incorporen elements originals i innovadors, festes declarades d’interès cultural, recuperació i/o conservació de tradicions, celebració d’aniversaris…).

El Jurat valorarà de tots els projectes presentats la seva qualitat i solidesa, la seva trajectòria en cas de celebracions anuals, la incidència vers la societat, la capacitat per aportar idees originals i innovadores, la incorporació d’iniciatives solidàries, així com l’aportació d’elements que fomentin la conservació, perivivència i/o recuperació de tradicions. No es podran presentar projectes que hagin estat premiats a les darreres edicions.

 

Jurat dels Premis BEST

El Jurat estarà format per tres membres de l’Agrupació, un representant de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya, un representant de la Diputació de Barcelona, un representant de l’Ajuntament de Manresa,  un representant dels patrocinadors i dues persones vinculades a l’àmbit de cultura popular i tradicional.

El Jurat té com a missió la selecció dels finalistes per a cada una de les categories:

  1. Reconeixements a la societat: un únic finalista per a cada una de les categories proposades (Personatge de la societat, Empresa, a l’Associacionisme i la participació, Iniciativa o Mitjà de Comunicació, Estímul europeu).
  2. Reconeixements a les entitats federades: tres millors iniciatives (1r, 2n i 3r premi), a partir dels projectes presentats per les pròpies entitats, d’acord amb els criteris recollits en aquestes bases.

La Junta de Govern de l’Agrupació podrà proposar al Jurat candidats als diferents reconeixements a la societat.

El procés de deliberació tindrà consideració de caràcter confidencial i no en podran transcendir els diferents candidats proposats als reconeixements a la societat.

 

Guardons

El lliurament de premis tindrà lloc durant la gala Festivitas Bestiarum, que es durà a terme el diumenge 25 de novembre de 2018, a les 12:30h al Teatre Conservatori de Manresa.

Premis a la societat:

  • Es lliurarà una rèplica del “Premi BEST” als premiats en les diferents categories proposades: a un personatge de la societat, a una entitat o associació i a una iniciativa o mitjà de comunicació. Aquest guardó es tracta d’un premi simbòlic i representatiu.

Premis a les entitats federades:

  • Es lliurarà una rèplica del “Premi BEST” als tres projectes que el Jurat hagi considerat guanyadors. Aquest guardó es tracta d’un premi simbòlic i representatiu.
  • Es lliurarà una menció d’agraïment a totes les candidatures presentades.

 

Consideracions generals

L’Organització es reserva el dret de suspendre, ampliar o modificar aquestes bases i fins i tot la seva possible anul·lació, sempre que hi hagi una causa justificada i es compromet a comunicar als participants els canvis amb antelació suficient, si s’escau, sense que això comporti cap tipus de responsabilitat per a l’organització ni indemnització per als participants.

L’Organització podrà resoldre els aspectes que puguin sorgir sobre aquestes bases, i la seva decisió serà inapel•lable.

L’Organització es reserva el dret de deixar fora de les candidatures aquells participants que facin un ús abusiu o fraudulent d’aquestes BASES o que no compleixin alguna de les condicions aquí establertes.

L’Organització es reserva el dret de la utilització dels continguts i fotografies lliurades a fi efecte de fer difusió de la gala i del lliurament dels Premis BEST.

Les dades personals facilitades pels candidats als Premis BEST s’incorporaran en un fitxer propietat de la Federació Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya amb la finalitat de gestionar els Premis BEST i per a futures comunicacions, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal.

La participació en els Premis BEST implica l’acceptació d’aquestes BASES.