Bases dels reconeixements

L’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, en col•laboració amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Reus Antiga Casa Manuel Estalella convoca els premis al reconeixement de personalitats, entitats i empreses per la seva tasca realitzada en favor del món del bestiari festiu i popular català. Així mateix, també cerca el reconeixement de les millors iniciatives dutes a terme per a els entitats federades.

 

Candidatures als reconeixements a la societat

Els membres del Jurat dels Premis BEST tenen com a missió proposar candidats a les diferents categories de reconeixements a la societat a fi d’escollir per consens el guardonat després d’un procés de deliberació.

Categories: Personatge de la societat, Empresa, Entitat o Associació, Iniciativa o Mitjà de Comunicació, Estímul europeu.

 

Candidatures als reconeixements a les millors iniciatives dutes a terme per a les entitats federades

Es poden presentar candidatures per optar al reconeixement com a millor iniciativa de l’1 d’agost al 10 de novembre, en un formulari habilitat al web www.festivitasbestiarum.cat a tal efecte.

Els reconeixements a les entitats es presentaran en una única categoria de premis, per tal de donar cabuda a tot tipus de projectes (ja siguin festes singulars i/o representatives, activitats solidàries, activitats que incorporen elements originals i innovadors, festes declarades d’interès cultural, recuperació i/o conservació de tradicions, celebració d’aniversaris…).

El Jurat valorarà de tots els projectes presentats la seva qualitat i solidesa, la seva trajectòria en cas de celebracions anuals, la incidència vers la societat, la capacitat per aportar idees originals i innovadores, la incorporació d’iniciatives solidàries, així com l’aportació d’elements que fomentin la conservació, perivivència i/o recuperació de tradicions. No es podran presentar projectes que hagin estat premiats a les darreres edicions.

 

Jurat dels Premis BEST

El Jurat estarà format per tres membres de l’Agrupació, un representant de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya, un representant de l’Ajuntament de Reus,  un representant dels patrocinadors i dues persones vinculades a l’àmbit de cultura popular i tradicional.

El Jurat té com a missió la selecció dels finalistes per a cada una de les categories:

  1. Reconeixements a la societat: un únic finalista per a cada una de les categories proposades (Personatge de la societat, Empresa, a l’Associacionisme i la participació, Iniciativa o Mitjà de Comunicació, Estímul europeu).
  2. Reconeixements a les entitats federades: tres millors iniciatives (1r, 2n i 3r premi), més tres iniciatives finalistes, a partir dels projectes presentats per les pròpies entitats, d’acord amb els criteris recollits en aquestes bases.

La Junta de Govern de l’Agrupació podrà proposar al Jurat candidats als diferents reconeixements a la societat.

El procés de deliberació tindrà consideració de caràcter confidencial i no en podran transcendir els diferents candidats proposats als reconeixements a la societat.

 

Premi popular

Enguany s’estableix un premi complementari de votació popular. Els sis projectes que hagin quedat finalistes a la categoria d’entitats, es sotmetran a votació popular entre el 20 de novembre i el 2 de desembre, a través de la pàgina web i les xarxes socials.

Aquest procés clourà uns instants abans de començar l’entrega de premis. Només es computarà un vot per usuari.

 

Guardons

El lliurament de premis tindrà lloc durant la gala Festivitas Bestiarum, que es durà a terme el dissabte 2 de desembre de 2017 a les 17:30h, al Teatre Bartrina de Reus.

Premis a la societat:

  • Es lliurarà una rèplica del “Premi BEST” als premiats en les diferents categories proposades: a un personatge de la societat, a una empresa, a una entitat o associació i a una iniciativa o mitjà de comunicació. Aquest guardó es tracta d’un premi simbòlic i representatiu.

Premis a les entitats federades:

  • Es lliurarà una rèplica del “Premi BEST” als tres projectes que el Jurat hagi considerat guanyadors. Aquest guardó es tracta d’un premi simbòlic i representatiu.
  • Es lliurarà una menció especial als tres finalistes que el Jurat hagi considerat.

 

Consideracions generals

L’Organització es reserva el dret de suspendre, ampliar o modificar aquestes bases i fins i tot la seva possible anul·lació, sempre que hi hagi una causa justificada i es compromet a comunicar als participants els canvis amb antelació suficient, si s’escau, sense que això comporti cap tipus de responsabilitat per a l’organització ni indemnització per als participants.

L’Organització podrà resoldre els aspectes que puguin sorgir sobre aquestes bases, i la seva decisió serà inapel•lable.

L’Organització es reserva el dret de deixar fora de les candidatures aquells participants que facin un ús abusiu o fraudulent d’aquestes BASES o que no compleixin alguna de les condicions aquí establertes.

L’Organització es reserva el dret de la utilització dels continguts i fotografies lliurades a fi efecte de fer difusió de la gala i del lliurament dels Premis BEST.

Les dades personals facilitades pels candidats als Premis BEST s’incorporaran en un fitxer propietat de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya amb la finalitat de gestionar els Premis BEST i per a futures comunicacions, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal.

La participació en els Premis BEST implica l’acceptació d’aquestes BASES.