Els premis “BEST”

guardo_premisBest

Els premis BEST tenen una doble connotació: d’una banda, representa al col·lectiu del Bestiari Festiu, ja que representa una part de la paraula “Bestiari” i de l’anagrama de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. De l’altra banda, representa al mot en anglès best (millor), podent representar en ell les millors pràctiques i models a seguir per encoratjar a mantenir viu i potenciar aquest àmbit de cultura popular.

La figureta ha estat elaborada per l’artista Jordi Grau al seu Taller Drac Petit de Terrassa. L’artista està especialitzat en l’elaboració d’escultures i imatgeria popular i festiva des de fa més de 30 anys.

Edició 2018 – Categories dels premis

 • Reconeixements a la societat, per a la seva contribució a la cultura popular i tradicional, en particular en l’àmbit del bestiari festiu:
  • A un personatge públic
  • A l’associacionisme i participació
  • A una iniciativa de comunicació
  • A l’estímul europeu
 • Reconeixements a les millors iniciatives* dutes a terme per a les entitats federades:
  • Primer premi
  • Segon premi
  • Tercer premi

* Els reconeixements a les entitats es presentaran en una única categoria de premis, per tal de donar cabuda a tot tipus de projectes. El Jurat valorarà de tots els projectes presentats la seva qualitat i solidesa, la seva trajectòria en cas de celebracions anuals, la incidència vers la societat, la capacitat per aportar idees originals i innovadores, la incorporació d’iniciatives solidàries, així com l’aportació d’elements que fomentin la conservació, perivivència i/o recuperació de tradicions. No es podran presentar projectes que hagin estat premiats a les darreres edicions. Consulteu les Bases dels Premis BEST.